ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie.
Data publikacji strony internetowej: 2021-03-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu
 • wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu.
 • filmy nie posiadają audio deskrypcji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-14
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Brzozowicz – Dzitkowska.
E-mail:
Telefon: 695 033 386
 
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Adres: ul. Stanisława Staszica 6
26-220 Stąporków
E-mail:
Telefon: 413 3729050
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Budynek: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie, ul. Stanisława Staszica 6, 26-220 Stąporków.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od podwórka, które jest częściowo wyłożone kostką brukową.
Przy wejściu do pomieszczeń terapeutycznych Dom posiada: podjazd dla niepełnosprawnych oraz windę i schody. Przy schodach znajdują się poręcze.  
Przy wejściu obok windy znajduje się stacja dezynfekcyjno – kontrolna, gdzie można zdezynfekować ręce i zmierzyć temperaturę ciała.
Przy wejściu do pomieszczeń administracji brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj 3 schodki, które prowadzą do drzwi wejściowych pomieszczeń administracyjnych. Na I piętro prowadzą schody. Przy schodach znajdują się poręcze.
Teren podwórka wokół obiektu jest płaski.
Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W toalecie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się prysznic z krzesełkiem prysznicowym uchylnym mocowanym do ściany. Kabina prysznicowa zamontowana została bezpośrednio na brodzik, który jest równy z podłogą.
2 sedesy są wyposażone w uchwyt dla niepełnosprawnych, umywalka dla niepełnosprawnych jest wyposażona w uchwyt.
Z tyłu budynku PŚDS w Stąporkowie wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W PŚDS nie ma pętli indukcyjnych.
Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy PŚDS tj. 730 – 1530.
PŚDS nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.
Dane kontaktowe do poszczególnych pracowników i pracowni znajdują się na stronie internetowej
https://psdsstaporkow.pl/kontakt.html.
Budynek PŚDS jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-14 14:48:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-14 14:48:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-28 08:52:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »